Festiwal Kultury Wschodniosłowiańskiej/Фестиваль східнослов’янської культури

Różne
Termin: 2022-08-27 00:00 - 2022-08-28 00:00

Miejsce: Słupsk, Bulwary nad Słupią

W dniach 27-28 sierpnia 2022 r. na słupskich bulwarach odbędzie się Festiwal Kultury Wschodniosłowiańskiej, w ramach którego proponujemy m.in. dwa konkursy: konkurs piosenki ukraińskiej oraz konkurs plastyczno-fotograficzny "Kulturowe przeplatanki", którego tematyka ma być związana z kulturą ukraińską, a ścisłej z przeplataniem się kultury polsko-ukraińskiej.
Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Słupska i Województwa Pomorskiego.
27-28 серпня 2022 року на Слупських бульварах відбудеться "Фестиваль східнослов’янської культури". В рамках якого буде можливість прийняти участь у двох конкурсах: конкурс української пісні та конкурс мистецтва й фотографії «Kulturowe interlacanki», тематика яких має бути пов’язана з українською культурою, а саме переплетенням польсько-української культури.

 

 

Terminy


  • Od 2022-08-27 00:00 do 2022-08-28 00:00