Słupski Ośrodek Kultury

Ośrodek Teatralny Rondo | Pracownia Ceramiczna

00 logo wośpW dniu 27 listopada 2017 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę na utworzenie Sztabu 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupskim Ośrodku Kultury. Numer Sztabu to 4737. Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku jest współorganizatorem 26. Finału WOŚP na mocy porozumienia ze Słupskim Ośrodkiem Kultury z dnia 20.11.2017.

Celem zbiórki publicznej w dniu 14 stycznia 2018 r. tj. w dniu 26. Finału jest zbieranie środków pieniężnych „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

Impreza finałowa odbędzie się 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w Centrum Handlowym JANTAR w Słupsku (ul. Szczecińska 58) w godz. 14.00 - 20.00

Fundacja prosi o pomoc we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez członków Sztabu dla realizacji określonego wyżej celu Fundacji. Fundacja WOŚP zobowiązuje się, że wszystkie dane osobowe przesłane do Fundacji będą wykorzystane w mediach wyłącznie dla celów promocji i organizacji 26. Finału WOŚP.

Uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych chcących brać udział w kweście zapraszamy do zgłaszania się do nauczycieli koordynujących pracę wolontariuszy szkolnych. Osoby, które ukończyły już naukę w szkole średniej zapraszamy do sekretariatu Młodzieżowego Centrum Kultury. Prosimy przynieść aktualne zdjęcie w formacie takim jak do legitymacji lub dowodu oraz pamiętać o swoich danych (PESEL, adres, telefon, dokładny adres i telefon do miejsca pracy itp.). Zgłoszenia wolontariuszy przyjmujemy do 30.11.2016 r.

Regulamin wolontariusza: KLIKNIJ (PDF)